Akcja krwiodawstwa służb mundurowych z udziałem funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wojskowe świętowanie w województwie lubuskim

PO WER 2021

05.08.2021

PO WER - ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014r. – 2020r.

Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi dla funkcjonariusza gorzowskiej jednostki.

„Zatrudnionych będzie 50 więźniów”

Major Grzegorz Chudzik z dniem 18 czerwica 2021r. został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej