Służba Więzienna podczas uroczystości w Białymstoku

W miesiącu sierpniu br. Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku por. dr Mariusz Kuryłowicz został powołany do zacnego grona recenzentów zewnętrznych kwartalnika „Probacja”

Podpisanie uzgodnienia z Komendantem Wydziału Żandarmerii Wojskowej

W ramach programu readaptacyjnego „Z Historią na TY-wychowanie patriotyczne” z okazji Roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości skazani wykonują różne prace plastyczne

Program readaptacyjny „Z Historią na TY-wychowanie patriotyczne” wyróżniony wśród działań zaplanowanych i realizowanych związanych z upamiętnieniem odzyskania przez Polskę Niepodległości

Skazani z Zakładu Karnego w Białymstoku remontowali i porządkowali bazę harcerską

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej