W dniu 23.03.2018 roku w świetlicy pawilonu mieszkalnego, w ramach programu readaptacyjnego „Muzycznie wolni – muzycznie zdolni”, odbył się koncert zespołu Mniej Więcej i mniej więcej było to tak:

W dniu 21.03.2018r zostało zawarte porozumienie pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego w Białymstoku a Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej Ks. Adamem Kozikowski

20 marca w sali konferencyjnej Zakładu Karnego odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia, które na początku marca przeprowadziła Grupa Ratownicza "Nadzieja"

Wizyta Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Prawosławnego Arcybiskupa Diecezji białostocko-gdańskiej

W dniu 08 marca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku odbyła się konferencja z udziałem przedstawicielek poszczególnych służb mundurowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku.

Spotkanie przedstawicielek formacji mundurowych w Klubie Garnizonowym 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej