Skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych, prowadzonych szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Woda, bagno, przeszkody terenowe... najodważniejsi z całej Polski spotkali się w dniu 11.08.2018 roku w Lublińcu na Biegu Katorżnika. Kilkuset zawodników przez kilka godzin przeprawiało się przez las pełen różnego rodzaju przeszkód i oczywiście nie zabrakło w nim naszego funkcjonariusza Służby Więziennej.

Dyrektor ZK Żytkowice podpisał trzy nowe umowy o zatrudnieniu skazanych - łącznie odpłatne zatrudnienie znajdzie 35 osadzonych

Skazani z Zakładu Karnego w Żytkowicach uczestniczyli w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych prowadzonych w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach podpisał kolejną umowę z nowym kontrahentem „Technobeton” ze Stężycy oraz przedłużył istniejącą już umowę z Zakładami Drobiarskimi „Złoty Indyk” ze Starachowic, zwiększając w ten sposób ilość skazanych zatrudnionych odpłatnie.

Wystawa z Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Lublinie filia Radom dotycząca życia i działalność księdza Romana Kotlarza oraz prelekcja dr Arkadiusza Kutkowskiego na temat życia i działalności księdza.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej