W dniu 29.03.2019 roku w ramach zajęć kulturalno–oświatowych odbyło się zwiedzanie przez skazanych Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

20 marca 2019 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach odbyła się odprawa podsumowująca miniony rok, z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniewa Brzostka oraz Zastępcy Dyrektora Okręgowego mjr Krzysztofa Rybaka.

W dniu 19.03.2019 roku odbyło się spotkanie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach z młodzieżą klas maturalnych.

W dniu 15 marca 2019 roku na terenie Zakładu Karnego w Żytkowicach w ramach ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta 100-lecia powstania Służby Więziennej, gościł mobilny punkt poboru krwi.

W dniu 05.03.2019 roku w Zakładzie Karnym w Żytkowicach został przeprowadzony projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach.

Zadaniem psów w Służbie Więziennej jest przede wszystkim prewencja czyli kontrola osób, przychodzących przesyłek z zewnątrz, kontrola cel, pomieszczeń, terenu jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej