19 listopada br. odbyła się, już po raz kolejny, akcja honorowego krwiodawstwa w ramach kampanii "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna". Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Głubczycach oddali krew, promując w ten sposób ideę honorowego krwiodawstwa.

W połowie listopada br. kadra penitencjarna zainicjowała akcję mającą na celu pomoc ciężko choremu mężczyźnie. Jej adresatem był mąż i i ojciec Arek walczący ze śmiertelną chorobą.

10 listopada br. Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra brał udział w uroczystym odsłonięciu pomnika św. Jana Pawła II w Głubczycach.

W ramach obchodów Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie Zakładu Karnego w Głubczycach w dniach 12 - 26 października br. w prezentowana była wystawa pt. ”Na nieludzkiej Ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”. Prezentowana wystawa w ramach działań kulturalno – oświatowych stanowiła element edukacji osadzonych oraz kształtowania w nich postaw patriotycznych.

W ramach długoletniej współpracy edukacyjno-wychowawczej Zakład Karny w Głubczycach systematycznie odwiedzany jest przez grupy młodzieży z różnych szkół średnich i liceów profilowanych z terenu powiatu głubczyckiego.

19 października br. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Leszek Czereba wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Nysie płk. Mirosławem Ligęzą i Dyrektorem Zakładu Karnego w Głubczycach ppłk. Tomaszem Pyrą brali udział w uroczystej zbiórce z okazji zakończenia 35 letniej służby instruktorskiej harcmistrza Ryszarda Kańtocha na stanowisku Komendanta Hufca ZHP w Głubczycach oraz w uroczystym odsłonięciu Krzyża Harcerskiego z okazji 100. lecia ZHP...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej