Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Siedlcach podjęli wyzwanie i przystąpili do akcji #GaszynChallenge dla Hani

Podobnie jak w uczniowie w całej Polsce, osadzeni kształcący się w przywięziennych placówkach edukacyjnych, w czerwcu przystępują do egzaminów kończących kolejny etap nauki. Dziś odbył się egzamin pisemny w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie.

Zakończył się program pt ”Poczytaj Mi Tato” w trakcie którego skazani czytali i nagrywali bajki na płyty, które będą w najbliższym czasie przekazane ich dzieciom. Płyty zostały ozdobione przez skazanych zgodnie z upodobaniem ich dzieci. Program powstał w związku z dzisiaj obchodzonym Dniem Ojca. Skazani odbywający karę w areszcie na Służewcu przeczytali m.in Kota w butach, Bajki o zwierzątkach, Martynkę, Małą Syrenkę oraz wiersze Jana Brzechwy...

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce podjęli się kolejnego wyzwania, by pomóc tym, którzy w czasie epidemii są na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.

W okresie od 8 do 23 czerwca 2020 r. skazani mężczyźni odbywający karę pozbawienia w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie uczestniczyli w programie resocjalizacji z zakresu integracji rodzin „(Nie) wystarczająco dobry ojciec”, realizowanym przez kadrę tutejszego Aresztu.

W dniu 19 czerwca 2020 roku w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazane zostały środki ochrony osobistej w postaci maseczek ochronnych zabezpieczających przed wirusem wykonane przez osadzonych z Zakładu Karnego w Żytkowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej