W dniach 19.05.2022 r. oraz 23.05.2022 r. Zakład Karny w Zarębie odwiedzili uczniowie wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej oraz Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach.

Korzystając z zaproszenia Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Opolu gościli w Publicznej Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Ochodzach.

W dniach 17-19 maja 2022 roku, na terenie kotliny kłodzkiej, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku wraz z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz Klubem Biznesu Ziemi Kłodzkiej zorganizował kolejną edycję Targów Pracy - Konferencji Partnerstwa Lokalnego. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu przyjęła również Służba Więzienna, która realizuje obecnie nabór - reprezentowali ją funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku

22 maja 2022 r. ppor. Sławomir Bujak, reprezentujący Areszt Śledczy w Świdnicy, wziął udział w uroczystościach z okazji 74. rocznicy mordu Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, więźnia obozu zagłady w Auschwitz, który został zamordowany przez władze komunistyczne 25 maja 1948 roku.

Areszt Śledczy w Opolu gościł studentów pedagogiki z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.

Przedstawiciele Zakładu Karnego w Strzelinie wzięli udział w zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie Europejskich Dniach Pracodawcy. Wydarzenie z naszym udziałem trwało dwa dni.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej