\

Jak każdego roku, przedstawiciele służb mundurowych województwa łódzkiego, władze samorządowe, a także przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych uczestniczyli we wspólnym spotkaniu Bożonarodzeniowym.

Ujawnienie próby przemytu środków odurzających

Nie była obojętna

11.12.2019

Odpowiedzialna postawa funkcjonariuszki Aresztu Śledczego w Łodzi

W dniu 8.12.2019 r. funkcjonariusze działu ochrony Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi nie dopuścili do wniesienia na teren jednostki substancji niedozwolonych w postaci 90 tabletek koloru różowego i 1,7 grama białego proszku.

W dniu 9 grudnia 2019 roku trzech funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi otrzymało odznaki "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej