Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W dniu 30.04.2021 r., w świetlicy administracji Aresztu Śledczego w Słupsku, odbyła się prelekcja z udziałem chętnych skazanych, przeprowadzona z okazji 330 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Areszt Śledczy w Słupsku nie ustaje w pomocy potrzebującym. W dniu dzisiejszym, w obecności Burmistrza Miasta Sławno Krzysztofa Frankensteina, dyrektor mjr Grzegorz Kowalik w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga przekazał prezesowi Zarządu Koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Henrykowi Lompert 1500 sztuk maseczek ochronnych, które zostały uszyte przez skazanych w ramach programu resocjalizacji TAMA.

Komunikat

30.04.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Do niedawna pojazd konwojowy przekazany Gminie Starogard Gdański wykorzystywany był w Areszcie Śledczym w Słupsku do przewozu osadzonych, po przekazaniu wspomagać będzie strażaków ochotników.

W dniu 22.03.2021 roku starszy pielęgniarz chor. Marcin Włodarczyk udzielił pomocy poszkodowanemu w wypadku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej