"Zachować wolność, suwerenność, wiarę i polskość na przykładzie setnej rocznicy zwycięskiej wojny z Rosją w sierpniu 1920r."

Funkcjonariusz OZ Słońsk zajmuje drugie miejsce w zawodach wędkarskich

W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Słońsku przekazali maseczki ochronne.

Z uwagi na aktualną trudną sytuację funkcjonariusze Służby Więziennej szukają alternatywnych metod resocjalizacji oraz umożliwiania kontaktu skazanych z rodzinami

Działalność Wspólnoty Anonimowych Alkoholików oraz jej współpraca ze Służbą Więzienną stanowi istotny element procesu resocjalizacji

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej