II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej za nami.

Areszt Śledczy w Poznaniu wspólnie z Teatrem Ósmego Dnia, Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Nowym w Poznaniu i Centrum Kultury Zamek organizuje II Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej.

W ramach zajeć kulturalno – oświatowych osadzeni z OZ Rosnowo zostali zaproszeni na spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem.

W Żabikowie

04.02.2015

28 stycznia w ramach Koła Historycznego zorganizowano wyjście do Muzeum Martyrologi w Żabikowie. Tłem wyjścia była, przypadająca 26 stycznia, siedemdziesiąta rocznica wyzwolenia obozu.

9 stycznia Areszt Śledczy w Poznaniu przekazał do poznańskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prace plastyczne wykonane przez osoby pozbawione wolności przebywające w areszcie i podległych mu oddziałach zewnętrznych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej