Prelekcję o walce Polaków o wolną ojczyznę zaserwowano skazanym, by wzbogacić ich wiedzę historyczną i kształtować właściwe postawy patriotyczne.

Zielony kurs

29.08.2018

Ładną dla oka pamiątkę zostawili po sobie w Oddziale Zewnętrznym w Opatówku uczestnicy tzw. zielonego kursu.

Tylko pracować

28.06.2018

Fachowcy od remontów są dzisiaj w cenie. W Oddziale Zewnętrznym w Opatówku 12 osadzonych przeszło szkolenie w tym zakresie.

Skazani szykujący się do wyjścia na wolność mają okazję dobrze się do tego przygotować. Temu służą spotkania z pracownikami opieki społecznej oraz urzędu pracy.

Osadzeni z OZ Opatówek gościli w Muzeum Regionalnym w Bobolicach.

Wojna o autostradę

30.04.2018

Prelekcje autorstwa Bronisława Malinowskiego, kierownika Muzeum Regionalnego w Bobolicach, to bardzo wartościowe lekcje szacunku do historii i krzewienia lokalnego patriotyzmu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej