POWER 2020

22.09.2020

Rozpoczęła się realizacja kolejnego kursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie wykonał 16 budek lęgowych i jeden karmnik dla ptaków. Budki zostały wykonane przez osadzonych z tutejszej jednostki penitencjarnej w ramach programu readaptacji skazanych

Ciągłość działań przeciwepidemiologicznych

Ciągłość działań przeciwepidemiologicznych

K o m u n i k a t

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej