Kolejne spotkanie skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie z przedstawicielem IPN.

W dniu 29 grudnia 2022 r. podsumowano XVIII edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Konkursowego na Audycję Radiowęzłową ,, Historia Żywa – Moja Mała Ojczyzna – Moja Rodzina – Ja” organizowanego przez Areszt Śledczy w Koszalinie.

Jasełka

23.12.2022

Po raz kolejny za więziennymi murami, na terenie Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe.

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Czerwona Mila” przy Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie zorganizował kolejną zbiórkę krwi.

„Miarą człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka” mawiał publicysta i kaznodzieja ks. Mieczysław Maliński.

Namiastka Świąt Bożego Narodzenia, wspólny czas spędzony z bożonarodzeniową muzyką, chwila refleksji i miłej atmosfery to były główne cele koncertu kolęd, który odbył się w dniu 12.12.2022 roku w Oddziale Zewnętrznym w Koszalinie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej