Grupa skazanych uczestniczyła w pogadance zatytułowanej: Kochajmy transport publiczny

Grupa prawie 20 skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem EURONAUKI

Skazany z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu, Adam J. zajął III miejsce w IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. J. Geneta organizowanym przez Areszt Śledczy w Katowicach

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. wystawili charytatywny spektakl pt. „SZEKSPIR” w sali OSP w Sulisławicach oraz w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. realizuje kolejne szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

W dniach od 16 do 20 października 2017 roku obchodzony był Międzynarodowy Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadający na dzień 19 października 2017 roku

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej