Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp. wystawili charytatywny spektakl pt. „SZEKSPIR” w sali OSP w Sulisławicach oraz w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

Areszt Śledczy w Ostrowie Wlkp. realizuje kolejne szkolenia zawodowe dla skazanych, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 2.7 „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

W dniach od 16 do 20 października 2017 roku obchodzony był Międzynarodowy Tydzień Mediacji oraz Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadający na dzień 19 października 2017 roku

9 października 2017r., w sali kaliskiego UAM, odbyła się konferencja, organizowana przez Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu pojawiła się kaliska telewizja Magazyn Miejski

Pod wymienioną wyżej nazwą, 9 października 2017r., na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, odbędzie się konferencja naukowa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej