Sierpień 1980

20.07.2021

W sierpniu 1980 r. w całym kraju rozpoczęły się masowe strajki, które były reakcją na podwyżki cen mięsa i wędlin, wprowadzone przez ówczesną ekipę rządzącą Edwarda Gierka.

Celem kary pozbawienia wolności jest wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa.

26 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku, znany także jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Areszt Śledczy w Koszalinie zajął pierwsze miejsce w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Prezentacji Multimedialnych lub Filmów pod hasłem „Chcę być EKO – Ekologia w jednostkach penitencjarnych”.

Corocznie 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia.

Trwa kampania informacyjna na temat Systemu Dozoru Elektronicznego w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie, przy Areszcie Śledczym w Koszalinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej