Dzięki inicjatywie podjętej przez wojkowicką Służbę Więzienną, ponad 100 budek lęgowych dla ptaków przygotowali osadzeni przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Dzięki działaniom podejmowanym przez administrację Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach, kolejna grupa skazanych zostanie zatrudniona na rzecz społeczności lokalnej.

24 marca Dyrektor Zakładu Karnego w  Wojkowicach – mjr Paweł Golanka reprezentujący Oddział Zewnętrzy w Ciągowicach podpisał umowę z Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie p. Małgorzatą Szewczyk.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozkazem personalnym z dnia 01.03.2016 r. powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr. Pawła Golankę.

Dzięki działaniom podejmowanym przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, skazani z Ciągowic znajdą zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Z inicjatywy kpr. Macieja Koczura- wychowawcy działu penitencjarnego do Zakładu Karnego w Wojkowicach Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach została zaproszona Pani Maria Płatek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej