Dyrekcja oraz grono pedagogiczne z Zespołu Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego w Łazach zaprosiło ppłk Hannę Ogonek-Obierzyńską na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Służba więzienna objęła patronatem piknik dla dzieci z Domu Dziecka oraz Świetlicy Środowiskowej w Zawierciu. Jego tematem przewodnim była ochrona środowiska, zaś główną atrakcją – karmniki wykonane przez skazanych z ciągowickiej jednostki.

W dniu 27.09.2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Paweł Golanka podpisał porozumienia z  Dyrektorem Zespołu Szkół w Porębie Beatą Mędrecką-Bańka oraz z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łazach Marzeną Orzoł.

Funkcjonariusz z Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach (ZK Wojkowice) udzielił pomocy poszkodowanej w wypadku drogowym.

W zawierciańskiej Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się Jubileusz 55-lecia działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyła się prelekcja dotycząca tematyki wojskowej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej