W obliczu zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę Służba Więzienna w całej Polsce mobilizuje wszelkie środki pomocy państwu ukraińskiemu.

Numer „ Docelówki Braniewskiej” – gazetki wydawanej w Oddziale Zewnętrznym w Braniewie uplasował się na zaszczytnym trzecim miejscu w VII Ogólnopolskim Konkursie „ Szpalty za kratą”.

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z osobami bliskimi.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

„Dzień Dawcy Szpiku” - pod takim hasłem, 26 stycznia, który jest Ogólnopolskim Dniem Transplantacji, na terenie Aresztu Śledczego w Elblągu rozpoczęła się akcja rejestracji potencjalnych Dawców szpiku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej