- Udowadniacie, że państwo polskie może na Was liczyć. I za tę codzienną służbę państwo Wam dziękuje – mówił podczas dzisiejszych obchodów święta Służby Więziennej wiceminister Michał Woś, który nadzoruje tę formację.

Z dniem 1 lutego 2022 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał płk. Jarosława Banasika na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Służba Więzienna stara się w jak najlepszy sposób przygotować swoich podopiecznych do życia na wolności. W wołowskich oddziałach terapeutycznych dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi osadzeni zdobywają umiejętności introligatorskie.

Z dniem 20 stycznia 2022 roku Minister Sprawiedliwości, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, powołał ppłk. Cypriana Basa na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej