W ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rodzinnie świętowano „100. Urodziny Niepodległej”.

Jubileusz w Forum

08.11.2018

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to temat miesiąca najnowszego wydania „Forum Służby Więziennej”. Murale, obrazy, koncerty i spektakle, wykłady i lekcje muzealne, setki litrów oddanej honorowo krwi, a także biegi, wyścigi i turnieje – długo można wymieniać imprezy i przedsięwzięcia, które zorganizowano w jednostkach penitencjarnych dla uczczenia radosnej rocznicy.

Na strzelnicy w Tyliczu 30 października, odbyły się Zawody Strzeleckie dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowym Sączu dwukrotnie stanęli na podium.

28 października 2018 r. w hali iławskiego „Mechanika” rozegrano turniej koszykówki, w którym uczestniczyło pięć drużyn, w tym ekipa Zakładu Karnego w Iławie złożona z funkcjonariuszy i ich przyjaciół. Więziennicy znaleźli się na podium i zdobyli puchar turnieju.

W dniach 29-30 października w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada koordynacyjna podsumowująca włączenie segmentu wykonywania ustawowych obowiązków podmiotu dozorującego w Systemie Dozoru Elektronicznego do zadań więziennictwa.

Aktualna sytuacja więziennictwa, stan bezpieczeństwa, realizacja programu „Praca dla więźniów”, ocena procesu przejmowania całości zadań związanych z systemem dozoru elektronicznego oraz realizacja zadań związanych z wykonaniem budżetu, to podstawowe tematy poruszane podczas odprawy kierownictwa Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej