Praca pielęgniarki, pielęgniarza i położnej nie należy do najłatwiejszych. Jest to służba drugiemu człowiekowi, pełniona z oddaniem, poświęceniem i sumiennością. Wszystkim Państwu wykonującym ten trudny, ale piękny i szlachetny zawód składam wyrazy głębokiego uznania i szacunku za codzienny wysiłek, za serce i opiekę nad pacjentami. Państwa kompetencje zawodowe, szczególne zaangażowanie i empatia stanowią o jakości oraz bezpieczeństwie...

Mając na względzie umożliwienie ścieżki rozwoju zawodowego funkcjonariuszom Służby Więziennej (szczególnie z pionu ochrony) od dnia 1 września 2022 roku została wprowadzona w Służbie Więziennej ogólna zasada naboru wewnętrznego na wakujące stanowiska w działach pozaochronnych aresztów śledczych i zakładów karnych, spośród funkcjonariuszy Służby Więziennej legitymujących się w szczególności, co najmniej 2 letnim stażem służby w Służbie Więziennej.

8 maja obchodzimy dzień bibliotekarza i bibliotek, a w dniach 8-15 maja po raz dwudziesty – Tydzień Bibliotek, którego tegorocznym hasłem jest: „Moja Twoja Nasza Biblioteka!".

W uroczystości nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Kielcach uczestniczył dziś (5 maja br.) Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. To wyraz uznania dla wzorowej służby i patriotyzmu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Trzeci Maja

03.05.2023

W obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja uczestniczyli więziennicy w całej Polsce. W Warszawie, wraz z najwyższymi władzami państwowymi, w uroczystościach uczestniczył Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. Jak co roku flagi państwowe są wywieszane w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Warto znać podstawowe pojęcia i  zasady obchodzenia się z flagą, aby barwom i symbolom narodowym oddać należyty szacunek.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej