Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński wziął udział w centralnych obchodach z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej z udziałem najwyższych władz państwowych, przedstawicieli 40 delegacji zagranicznych, w tym Prezydenta Niemiec i Wiceprezydenta USA.

2 września rozpoczyna się rok szkolny również dla osadzonych. W 156 oddziałach przywięziennych Centrów Kształcenia Ustawicznego kształci się ponad 3200 słuchaczy. Skazani w więziennych szkołach mogą uczyć się na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej oraz na kursach zawodowych.

Na terenie Zakładu Karnego w Czerwonym Borze odbyły się międzynarodowe warsztaty przewodników psów służbowych. W warsztatach, poza funkcjonariuszami polskich służb mundurowych uczestniczyli koledzy z Litwy, Czech i Słowacji.

Resocjalizacja więźniów ma różne oblicza. Aby dotrzeć do człowieka i próbować zmienić jego postawy funkcjonariusze Służby Więziennej podejmują różne działania, które w dużej mierze realizowane są przy udziale przedstawicieli kultury i sztuki.

W dniach 20 – 23 sierpnia br. Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej gościł najlepszych piłkarzy spośród funkcjonariuszy naszej formacji.

W dniach 31.07 – 02.08.2019r. w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej tenisiści stołowi walczyli o mistrzostwo Polski.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej