W jednostkach penitencjarnych pracuje 628 psychologów. Są oni integralną częścią zespołu penitencjarnego. Diagnoza, interwencja psychologiczna, psychoedukacja i terapia – tak można by określić główne obszary działalności więziennego psychologa. Jego rola rozpoczyna się z chwilą przekroczenia przez osadzonego bramy więzienia.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

8 lutego obchodziliśmy Święto Służby Więziennej, które rozpoczęło tegoroczne obchody jubileuszu 100-lecia funkcjonowania więziennictwa w niepodległej Polsce. 10 lutego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie funkcjonariusze Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej pod dowództwem mjr. Krystiana Głyżewskiego dokonali uroczystej zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

"Stulecie więziennictwa to czas wyjątkowy" - powiedział do obecnych minister Patryk Jaki. "W stulecie naszej formacji staramy się aby każdego roku jakość pracy, jakość służby była coraz lepsza. Każdego roku są przeznaczane coraz większe środki na Służbę Więzienną. Staramy się również pracować nad tym aby te środki były jeszcze efektywniej lokowane, tak żebyście Państwo odczuwali to na co dzień w swojej pracy. Wszystko to jest świadectwem tego,...

Ponad 40 wystąpień, kilkadziesiąt godzin obrad i dyskusji, a wszystko to o polskim systemie penitencjarnym w stulecie niepodległości państwa – VI Kongres Penitencjarny zakończył się w Popowie w dniu setnej rocznicy podpisania przez Naczelnika Państwa przepisów regulujących działanie więziennictwa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Szereg kampanii edukacyjno-informacyjnych, które Służba Więzienna proponuje społeczeństwu pokazują formację, jako wielowymiarową instytucję, która poza wykonaniem kary pozbawienia wolności jest gotowa również prowadzić działalność edukacyjno-profilaktyczną.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej