101 lat temu rozpoczęła się systematyczna praca nad organizacją więziennictwa w odradzającej się Polsce. Wówczas Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w dniu 7 lutego 1919 roku podpisał dekret w przedmiocie organizacji okręgowych dyrekcji więziennych, a 8 lutego – dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dlatego właśnie dzień 8 lutego to Święto Służby Więziennej.

Minister Sprawiedliwości odwołał płk. Grzegorza Fedorowicza ze stanowiska zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W drugim tegorocznym wydaniu "Forum Służby Więziennej" tematem wiodącym jest pomoc postpenitencjarna. Nie zabrakło też spraw służbowych, finansowych, rozrywkowych i sportowych oraz ludzi z pasją, którzy są perłami naszej formacji.

28-31 stycznia 2020 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada kierownictwa SW z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Michała Wójcika. Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Głównego NSZZFiPW i NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej.

350 więźniów znajdzie zatrudnienie przy sprzątaniu wagonów PKP Intercity na terenie całej Polski. Inicjatywa wpisuje się w przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program „Praca dla więźniów”, którego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację.

W 2019 roku funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddali 1,5 tysiąca litrów krwi. Służba Więzienna od wielu lat aktywnie włącza się w popularyzację honorowego krwiodawstwa stanowiącego wyjątkową i unikalną formę pomocy innym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej