Dla uczczenia 99. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, 27 grudnia 2017 roku, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, ppłk Ryszard Czapracki wraz z  prezydentem miasta Kalisza - Grzegorzem Sapińskim, przewodniczącym Rady Miasta Kalisza - Andrzejem Plichtą oraz dyrekcją i uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu, oddali hołd poległym powstańcom.

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia kojarzy się z choinką i przedświąteczną atmosferą. Dla słuchaczy w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, to czas intensywnej nauki i egzaminów.

Gdy większość z nas zasiądzie przy wigilijnym stole, oni będą w służbie…

Z okazji obchodzonych w całej Polsce Dni Honorowego Dawstwa Krwi, w kaliskim ratuszu spotkali się ludzie, których połączyła idea dzielenia się życiem – honorowi dawcy krwi.

21 listopada 2017 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Wielkopolskiego, w której uczestniczyli przedstawiciele organów państwowych: sądownictwa, prokuratury, policji, więziennictwa oraz samorządu terytorialnego. Komendant Centralnego Ośrodka, ppłk Ryszard Czapracki w  imieniu własnym, zastępcy i kadry przywitał gości oraz przedstawił...

13 listopada 2017 r., w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która była okazją do wręczenia funkcjonariuszom odznaczeń resortowych i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej