W marciu i kwietniu bieżącego roku w Areszcie Śledczym we Wrocławiu realizowana była kolejna edycja programu resocjalizacji dla skazanych uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych- Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich (TAZA) przez psychologa penitencjarnego ppor. Marlenę Hepnar- Nowicką.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

W dniu 2 maja pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu i bulwarze Kaczyńskich odbył się piknik militarno-historyczny, który wchodził w skład wydarzeń towarzyszącym obchodom „Święta Flagi”.

W okresie od stycznia do końca marca bieżącego roku w Areszcie Śledczym we Wrocławiu realizowany był program readaptacji skazanych „Przyjaźń człowieka z psem za kratami” w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności, w tym przeciwdziałania zachowaniom agresywnym poprzez wykorzystanie psów terapeutów.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.  Radosnego, wiosennego nastroju,  serdecznych spotkań w gronie rodziny  i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.

W ramach przygotowań do zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Kapelan Więzienny Robert Żukowski wraz z działem penitencjarnym zorganizowali wielkopostne ćwiczenia duchowne, które złożone są z trzech etapów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej