21 maja br. odbył się drugi cykl szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości w ramach programu prowadzonego przez Służbę Więzienną „Bezpieczni w służbie, bezpieczni w pracy”.

Dzięki współpracy Funkcjonariuszy naszej jednostki z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym we Wrocławiu zostało wystawione dla skazanych przedstawienie „Święty czy buntownik?”. W 2017 roku grupa młodych aktorów w naszej jednostce odegrała przedstawienie o Bracie Albercie "Znak miłości".

Dzięki podpisanemu porozumieniu między Sądem Okręgowym we Wrocławiu a naszą jednostką w dniu 15 maja br. gościła z oficjalna wizytą delegacja polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości.

Dyrektor Aresztu Śledczego we Wrocławiu mjr Szczepan Ociepa w dniu 14 maja 2018r. podpisał porozumienie z Prezesem Sądu Okręgowego we Wrocławiu Maciejem Skórniakiem.

Jesteśmy ludźmi małej wiary, potrzebujemy znaków...” w związku z tym podjęto wspólną inicjatywę Księdza Andrzeja Michaliszyna wyznania Greckokatolickiego i Księdza Roberta Żukowskiego wyznania Rzymsko-Katolickiego ukazania znaku w postaci relikwii dłoni św. Jozafata dla grup osadzonych przebywających w jednostce.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończył się program aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 2”, w którym brało udział dziesięciu skazanych. Program był realizowany dzięki współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP Wrocław.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej