Pracownicy Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej spotkali się z grupą funkcjonariuszy SW i skazanych celem przekazania oraz upowszechniania rzetelnych, aktualnych informacji na temat UE

Zaplanuj z nami swoją karierę zawodową. Zostań Funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Marszałek Józef Piłsudski w dniu 8 lutego 1919 r. podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Podpisanie pierwszego aktu prawnego, regulowało organizację i funkcjonowanie polskiego więziennictwa po odzyskaniu niepodległości

Dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy, udało się osiągnąć sukces w przypadku zminimalizowania samooddaleń osób pozbawionych wolności z zatrudnienia zewnętrznego w systemie bez konwojenta. Służba Więzienna podsumowała miniony rok podczas narady kierownictwa w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

W areszcie śledczym we Wrocławiu rozpoczęła się pierwsza w tym roku edycja programu resocjalizacyjnego "ABC złości" na modelu ART z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy.

Rozpoczęły się prace remontowe w Areszcie Śledczym

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej