Dzięki podpisanemu porozumieniu między Sądem Okręgowym we Wrocławiu a naszą jednostką w dniu 15 maja br. gościła z oficjalna wizytą delegacja polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości.

Dyrektor Aresztu Śledczego we Wrocławiu mjr Szczepan Ociepa w dniu 14 maja 2018r. podpisał porozumienie z Prezesem Sądu Okręgowego we Wrocławiu Maciejem Skórniakiem.

Jesteśmy ludźmi małej wiary, potrzebujemy znaków...” w związku z tym podjęto wspólną inicjatywę Księdza Andrzeja Michaliszyna wyznania Greckokatolickiego i Księdza Roberta Żukowskiego wyznania Rzymsko-Katolickiego ukazania znaku w postaci relikwii dłoni św. Jozafata dla grup osadzonych przebywających w jednostce.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończył się program aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 2”, w którym brało udział dziesięciu skazanych. Program był realizowany dzięki współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP Wrocław.

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu mł.chor. Paweł Domin w czasie wolnym od służby dokonał obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego.

13 kwietnia br. w areszcie śledczym odbyło się kolejne szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy” czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej