06 kwietnia 2020r. 12 osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze, rozpoczęło szycie maseczek ochronnych, których odbiorcami będą pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, funkcjonariusze aresztu oraz sami osadzeni.

Z dniem 23 marca 2020 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu, na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, powołał kpt. Rafała Borowca na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze.

Począwszy od dnia 17 marca 2020 r. na terenie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze, będą miały miejsce kolejne ograniczenia.

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej