W związku z podjęciem prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę altany ogrodowej na placu zabaw w Sołectwie Lewinko, Areszt Śledczy w Wejherowie odpowiedział na prośbę Stowarzyszenia Gminy Lewinko, Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, udzielając wsparcia lokalnej społeczności poprzez oddelegowanie podopiecznych tutejszej jednostki, do prac związanych z tą inicjatywą.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz, powitał uprzedniego kierownika działu kwatermistrzowskiego, mjr. Artura Kołodziejskiego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie, życząc mu sukcesów i powodzenia w realizacji zamierzeń, podkreślając, że liczy na doskonałą współpracę w trosce o wspólne dobro służby.

Na ręce personelu medycznego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, składamy serdeczne podziękowania za sprawne przeprowadzenie szczepień przeciwko Covid – 19, wśród funkcjonariuszy, pracowników oraz podopiecznych Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Areszt Śledczy w Wejherowie wspólnie ze Strażą Pożarną i Policją, wspierał grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzepczu w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki.

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Aresztu Śledczego w Wejherowie a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, osoby pozbawione wolności uczestniczą w rozładunku żywności oraz wydawaniu żywności, na rzecz lokalnej społeczności.

Bohater z krwi

25.05.2021

Honorowi Dawcy Krwi zwykle anonimowi, pomagają w sposób bezinteresowny innym ludziom, dając część siebie, dzieląc się bezcennym darem jakim jest krew. Skromni, nie czekają na aplauz, chociaż zasługują na najwyższą formę uznania, szacunku i wdzięczności. Dzieląc się swoją krwią i jej składnikami, każdego dnia ratują ludzkie życie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej