W październiku na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie rozpoczął się kolejny z zaplanowanych na rok 2018 cykli szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Areszt Śledczy w Wejherowie czynnie wpisuje się w działalność na rzecz powiatu wejherowskiego oraz Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. W związku z tą współpracą jednostka została uhonorowana dwoma medalami.

Osadzeni pomagają

28.09.2018

Programy resocjalizacji sprzyjające readaptacji społecznej skazanych są doskonałą okazją, by nie tylko zdobyć wiedzę o poprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie ale również pomóc potrzebującym

Osadzeni Aresztu Śledczego w Wejherowie biorący aktywny udział w sprzątaniu trenerów zielonych okolicznych gmin to  już wieloletnia tradycja

Osadzeni też mogą nieść pomoc dla potrzebujących.

Muzyka jest w nas

31.08.2018

Pod takim tytułem na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie odbył się koncert muzyki klasycznej inspirowanej folklorem kaszubskim oraz beskidzkim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej