W Areszcie Śledczym w Warszawie – Grochowie, we współpracy z Fundacją Dom Kultury, realizowany jest program „Rozgwiazda Edukacji i Rozwoju”, przygotowujący skazane kobiety do życia na wolności po opuszczeniu zakładu karnego.

Udział skazanych mężczyzn z Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie w koncercie chrześcijańskiego zespołu La Pallotina

20 grudnia 2017 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej „Kobietom Internowanym i Osadzonym w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów (Olszynka Grochowska)”.

6 grudnia 2017r. skazane kobiety z oddziałów półotwartych uczestniczyły w Koncercie Chóru uczniów pierwszej klasy LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie.Uczestniczenie w zajęciach w formie muzykoterapii może być pierwszym krokiem do otwartego przyjęcia proponowanych przez Służbę Więzienną form pracy nad sobą.

Udział funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego

Gimnazjaliści z wizytą w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej