Więzień obozu koncentracyjnego w rozmowie z więźniami grochowskiego aresztu

Spotkanie świąteczne skazanych z rodzinami w grochowskim areszcie

DAR KRWI

17.12.2018

Funkcjonariusze z grochowskiego aresztu - honorowymi dawcami krwi

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Występy chórów w grochowskim areszcie

Wizyty edukacyjne

07.12.2018

Studenci warszawskich uczelni wyższych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej