Z dniem 3 lutego 2022 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie płk. Zbigniewa Brzostka, powołał ppłk. Piotra Ostaszyka na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce.

W dniach 17.01.- 28.01.2022 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce w ramach „Kliniki Penitencjarnej” gościliśmy studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej realizowanych przez Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.

Zakończyło się pierwsze w tym roku spotkanie osadzonych z kuratorem zawodowym w związku z realizacją programów przygotowania do życia po zwolnieniu, o których mowa w art. 164 KKW. Rola kuratora w społecznej readaptacji skazanych jest ogromna. Pełni on rolę swego rodzaju łącznika między skazanym a światem zewnętrznym, pomaga w odnalezieniu się w społeczeństwie, zwłaszcza na rynku pracy.

25 stycznia 2022 r. w ramach kampanii społecznej Służby Więziennej "Raz, dwa, trzy... zginiesz Ty!" odbyły się on-line zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonym naborem.

Podobnie jak uczniowie w całej Polsce, osadzeni kształcący się w przywięziennych szkołach, przystępują do egzaminów kończących kolejny etap nauki. Dziś odbył się egzamin w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce, potwierdzający kwalifikacje w zawodzie montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej