Dział ochrony to najliczniejsza grupa reprezentująca Służbę Więzienną. Funkcjonariusze pełniący w nim służbę, realizują jedno z najważniejszych zadań stawianych przed naszą formacją - ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza nią.

W lipcu br. w Areszcie Śledczym w Opolu realizowany jest program edukacyjny z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia.

W ramach działań kulturalno – oświatowych, ukierunkowanych na edukację osadzonych oraz kształtowanie w nich odczuć i postaw patriotycznych, od 1 do 22 czerwca br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie i Oddziale Zewnętrznym w Opolu prezentowana była wystawa pt. ”Na nieludzkiej Ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”.

Od 24 maja do 22 czerwca 2018 r. w Areszcie Śledczym w Opolu realizowany był cykl szkoleniowo-aktywizacyjny pn. konserwator powierzchni płaskich, połączony z aktywizacją zawodową.

8 czerwca br. w siedzibie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu odbyła się specjalna sesja edukacyjna pn. „Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”. W związku z aktywną współpracą CMJW w Opolu oraz Aresztu Śledczego w Opolu ukierunkowaną na edukowanie patriotyczne osadzonych, na zaproszenie Dyrektor Muzeum w sesji uczestniczył Dyrektor ppłk Artur Malczyk.

8 czerwca br. Służba Więzienna, na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, wzięła udział w imprezie organizowanej w ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania - Cała Polska Czyta Dzieciom „Czytanie łączy”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej