Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Łodzi odwiedzili Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Podróże do granic

02.09.2019

O relacjach ociec- dziecko, przezwyciężaniu trudności i radości życia w wykładzie Robert Czerniaka w prelekcji „Podróże do granic”

Z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana sposobu realizacji widzeń dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi

Wahadło

01.08.2019

Konwój osadzonych jest ważnym i trudnym elementem działań Służby Więziennej

Kolejna udaremniona próba przemytu substancji niedozwolonych na teren Aresztu Śledczego w Łodzi

1944 Pamiętamy

01.08.2019

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej