Grudzień to miesiąc wyjątkowy. Atmosfera zbliżających się świąt na wszystkich – niezależnie od wyznania – zaczyna silnie oddziaływać, szczególnie, gdy pojawiają się ozdoby świątecznie, wszędzie słychać kolędy, pada pierwszy śnieg… Nie inaczej jest również w więzieniu.

Sytuacja schronisk, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się niesieniem pomocy bezpańskim zwierzętom w czasie epidemii jest bardzo trudna. Pomoc wolontariuszy jest utrudniona, a darczyńców jest mniej. Takie same trudności dotknęły również Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt „Podaj Łapę”.

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło nr 26 w Nowym Targu od kilku lat podejmuje różne działania mające na celu przywrócenie pamięci o bohaterskich strażakach oraz akcjach podejmowanych przez Strażacki Ruch Oporu. W tym roku planowane jest zbudowanie symbolicznych grobów Wiesława Lgockiego i jego ojca Jerzego, który był komendantem SRO „Skała”.

Jeże są jednym z najbardziej rozpoznawalnych gatunków dziko żyjących zwierząt Polsce. Budzą powszechną sympatię oraz miłe skojarzenia. Z tych też względów już niejedno pokolenie małych Polaków próbowało znaleźć odpowiedź na pytanie dokąd to one tuptają nocą…

Funkcjonariusze i skazani z dwóch jednostek z okręgu krakowskiego wsparli dzielną Gabrysię chorą na AGS - Zespół Aicardiego-Goutièresa w jej walce o lepsze życie.

Dnia 27.09.2020 r. w Krakowie, odbyły się uroczystości z okazji 81 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W obchodach wzięła udział delegacja Służby Więziennej, której przewodniczył ppłk Stanisław Kotula – zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej