KOMUNIKAT

31.12.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19:

#ResortSprawiedliwościPomaga - tym razem nasze maseczki trafiły do Urzędu Miasta w Siemiatyczach

Funkcjonariusze hajnowskiego aresztu "przesłali" kartki z życzeniami dla mieszkańców Domu Miłosierdzia "Samarytanin"

W ramach wspólnej inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga, przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji oddawania osocza przez funkcjonariuszy - ozdrowieńców a także Akcji Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej