Skazani brali udział w spotkaniu z pisarką Małgorzatą Wójcik, która zaprezentowała swoją najnowszą książkę pt.: „Jesteś tym, czym są Twoje myśli”.

19 września 2016r. w godzinach przedpołudniowych doszło do ewakuacji funkcjonariuszy i pracowników AŚ w Grójcu przebywających w budynku administracji.

Jak co roku skazani z Aresztu Śledczego w Grójcu uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata - Polska”.

Areszt Śledczy w Grójcu oferuje możliwość zatrudnienia osadzonych odpłatnie i nieodpłatnie w ramach skierowania do pracy.

Kolejna wizyta skazanych i funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Grójcu w Domu Pomocy Społecznej w Radomiu.

Dzięki przychylności kierownictwa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie skazani z AŚ Grójec zostali zaproszeni na ostatnie wystawy organizowane w starej lokalizacji muzeum tzw. Emilce.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej