W ramach realizowanego przez Służbę Więzienną programu edukacji prawnej dla młodzieży uczniowie gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Gdańsku.

26 kwietnia br. na terenie Szkoły Podstawowej w Przodkowie odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach Ogólnopolskiego Programu Służby Więziennej „W Służbie Prawu”.

18 kwietnia br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gdańsku wzięli udział w Pikniku Militarnym organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące Mundurowe SPARTAKUS.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku, z dniem 17 kwietnia 2023 roku, powołał ppor. Dariusza Sobiecha na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Gdańsku.

Gdańscy penitencjarzyści zakończyli z początkiem kwietnia sezon związany z wykonywaniem ciepłych koców, czapek i innych wyrobów rękodzielniczych w ramach programów readaptacyjnych realizowanych przez skazanych. Tym samym, na ręce przedstawicieli Stowarzyszenia WAGA w Gdańsku, płk Artur Król – Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku przekazał kolorowe rękodzieło celem wsparcia osób potrzebujących.

Ochotnicza Straż Pożarna działa jako jednostka ratowniczo – gaśnicza i swoimi działaniami wspomaga Państwową Straż Pożarną w realizacji celów statutowych. Funkcjonariusze gdańskiego aresztu w lutym i marcu br. uczestniczyli w zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP województwa pomorskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej