7 grudnia 2017 r. w gdańskim areszcie, po czterech latach starań uroczyście otwarto nowe stanowisko dowodzenia. Poświęcenia dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź a uroczystego przecięcia wstęgi wraz z arcybiskupem dokonali płk Grzegorz Fedorowicz Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej i płk Lesław Bryłkowski Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej.

5 grudnia 2017 r. gdańska Służba Więzienna uczciła 150. rocznicę urodzin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Dbając o dobre imię Służby Więziennej, w związku z podpisanymi porozumieniami i szeroko pojętą współpracą Aresztu Śledczego w Gdańsku z wieloma, różnymi instytucjami, a także mając na względzie patriotyczne wychowanie młodzieży, funkcjonariusze naszej jednostki na wielu polach starają się przybliżyć lokalnej społeczności trud i zadania więzienników oraz przypomnieć kawałek historii związanej z naszym aresztem.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski złożył wieniec pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego i uczestniczył we mszy św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W ten sposób gdańska Służba Więzienna uczciła dzień odzyskania niepodległości.

W dniu 26.10.2017 roku w Areszcie Śledczym w Gdańsku gościliśmy Prokuratorów Prokuratury Okręgowej Wydział V Organizacyjny w Gdańsku wraz z zaproszonymi gośćmi z Norwegii.

Areszt Śledczy w Gdańsku w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Mediacji 2017 oraz Tygodniem Mediacji (16-20 października 2017 r.) zorganizował dla osadzonych prelekcję poświęconą mediacjom w postępowaniu karnym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej