Komunikat

26.11.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

W dniu 23.11.21 r. na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu zakończono kurs technologa robót wykończeniowych skierowany do osadzonych.

Komunikat

19.11.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Komunikat

12.11.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Bytomiu udzielił pomocy pokrzywdzonym w wypadku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej