4 stycznia 2018 roku w Areszcie Śledczym w Białymstoku, zgodnie z kontynuowaną od wielu lat tradycją, odbyło się prawosławne spotkanie wigilijne.

W dniu 14 grudnia 2018r odbyło się spotkanie opłatkowe emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Funkcjonariusze z białostockiego aresztu oddali łącznie 21,15 litrów krwi w ramach ogólnopolskiej akcji służb mundurowych honorowego oddawania krwi pod hasłem "NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA".

Chwile wspomnień

14.12.2018

Przypadającą w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce białostocki areszt gościł, Wojewodę Podlaskiego oraz przedstawicieli Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych.

Funkcjonariusze białostockiego aresztu odwiedzili klasę mundurową XIV LO w Białymstoku.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Areszt Śledczy w Białymstoku w 2018r. przeszkolił 84 skazanych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej