Dyrektor Aresztu Śledczego w Szczecinie płk Radosław Jaźwiński wziął udział w  uroczystej zbiórce z okazji miejskich obchodów Święta Policji w Szczecinie, a także stargardzkich obchodach Święta Policji.

W dniu 18 lipca br. w Pyrzycach odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji.

W Areszcie Śledczym w Szczecinie podpisano porozumienie z Akademią Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

W dniu 4 lipca 2023 roku, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Szczecinie uczestniczyli w regionalnej konferencji "Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" w ramach Programu "Dostępność Plus". Konferencje zorganizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Bank Gospodarstwa Krajowego

Obronili tytuł

18.06.2023

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Szczecinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Stargardzie zajęli 1 miejsce w biegu sztafet firmowych NCDC Business Race.

13 czerwca 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Szczecinie odbyły się zajęcia w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego "W Służbie Ojczyźnie", których uczestnikami byli uczniowie VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej