Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19 w kraju. W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 2 w Łodzi przekazali maseczki ochronne.

Od 26 lat zarządza i koordynuje Związkiem Emerytów i Rencistów przy Areszcie Śledczym w  Słupsku, mowa o Panu Stefanie Pawlina, dziś 81 – letnim emerytowanym z-cy Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku.

Z dniem 23 kwietnia 2020 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej mianował ppłk Elżbietę Krakowską na stanowisko Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Ten niewielki kawałek plastiku, niby nic wielkiego, a konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Funkcjonariusze oraz osadzeni Zakładu Karnego w Żytkowicach zbierali plastikowe nakrętki, aby pomóc niepełnosprawnemu dziecku.

Gorzowska Jednostka Penitencjarna wpisała się w akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej „Resort Sprawiedliwości Pomaga”

W polskich więzieniach jest 139 bibliotek i kilkadziesiąt punktów bibliotecznych, w których znajduje się 1 404 740 woluminów. W 2019 roku zanotowano 769 014 wypożyczeń książek przez osadzonych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej