W Zakładzie Karnym w Wojkowicach statystyki czytelnictwa rosną, szczególnie w czasie trwającej pandemii. Funkcjonuje tu obecnie jedna biblioteka oraz dwa punkty biblioteczne. W sumie to 16818 książek.

W CKU w Wojkowicach rozpoczyna się nabór na kolejny semestr nauki dla osób pozbawionych wolności z podgrupą P-2, P-3, M-2, M-3. Naszą ofertę edukacyjną kierujemy do osadzonych, którzy chcą uzyskać wykształcenie średnie lub zdobyć zawód.

KOMUNIKAT

20.04.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

13.04.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Stowarzyszenie „Art and Prison e.V.” Berlin w ubiegłym roku zorganizowało V edycję „Międzynarodowego konkursu sztuki więziennej 2020/2021”. Do udziału w nim zostały zaproszone wszystkie osoby dorosłe, kobiety i mężczyźni oraz młodociani, odbywający aktualnie karę pozbawienia wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także tymczasowo aresztowani. Na konkurs spłynęły rysunki z całego świata, w tym także z Polski.

KOMUNIKAT

07.04.2021

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej