W wołowskiej jednostce penitencjarnej rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji szkoleń kursowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności.

W dniu 27 kwietnia 2019 roku (sobota), na terenie Zakładu Karnego w Wołowie odbędzie się spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne „Agapa” Kościoła Chrześcijan Baptystów.

III Ogólnopolski Konkurs Literacki, “W więzieniu pisane” organizowany jest pod patronatem pisarza Grahama Mastertona, który oceniał będzie nadesłane prace.

W okresie 25 - 29 marca br. na terenie szkół średnich powiatu wołowskiego odbył się cykl spotkań z uczniami klas maturalnych, promujący ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w zakresie studiów I i II stopnia.

W dniu 19 marca br. odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu, w trakcie której odbyła się również uroczystość wręczenia odznaczeń upamiętniających stulecie polskiego więziennictwa

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej