16 lipca 2018 r. funkcjonariusze pionu ochrony Zakładu Karnego w Wołowie przy pomocy psa specjalnego udaremnili próbę przemytu metamfetaminy na teren jednostki. Waga ujawnionego materiału wyniosła blisko 0,75 grama narkotyku.

Z inicjatywy tutejszej biblioteki biblioteki oraz nauczyciela języka polskiego p. Czesława Gołębia, zorganizowano po raz czwarty konkurs ortograficzny dla wołowskich więźniów o tytuł mistrza ortografii.

Na terenie wołowskiego więzienia trwa aktualnie realizacja szkoleń kursowych podnoszących kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności.

Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie informuje o możliwości dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,7346 ha przeznaczonej do organizacji zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

25 maja br. na strzelnicy w Wołowie wrocławscy więziennicy rywalizowali w Okręgowych Mistrzostw Służby Więziennej w Strzelectwie.

W dniu 23 maja br. na terenie Zakładu Karnego w Wołowie zainaugurowano kolejną edycję Ogólnopolskich Zawodów i Warsztatów Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej „Tactical Prison Rescue”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej