Przedstawiciele Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych wzięli udział w uroczystościach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Lesku.

Droga Krzyżowa Zwierzyń – Myczkowce Funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej