Nowe miejsca pracy dla osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości w jednostkach Służby Więziennej odbywają się uroczyste odprawy, przy okazji których wręczane są odznaczenia resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

11 listopada obchodzimy w Polsce Narodowe Święto Niepodległości.

W dniu 29 października w siedzibie Nadleśnictwa odbyło się spotkanie gdzie podpisano porozumienie pomiędzy Nadleśnictwem Lesko i Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych, którego celem jest zatrudnianie osób pozbawionych wolności na rzecz leskiego nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Baligród to kolejny kontrahent, który w ostatnich dniach dołączył do grona zakładów pracy współpracujących z Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych w ramach rządowego programu „Praca dla Więźniów”.

Firma DARJAN Sp. z o. o. w Hoczwi to kolejny kontrahent zewnętrzny, który będzie zatrudniał osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów".

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej