Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności – to kluczowe zadania Służby Więziennej.

W terminie 4-6 sierpnia br. odbyło się szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej z przysposobienia wojskowego prowadzone przy współudziale Wojsk Obrony Terytorialnej, w których wzięło udział 25 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie.

Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: w sekretariacie Zakładu Karnego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14, 82-400 Sztum w terminie do 24.08.2023r. do godz. 10.00. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem ustawowo dni wolnych od pracy.

Obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się w Malborku od uroczystości pod Pomnikiem Armii Krajowej. Najpierw uczestnicy wsłuchali się w dźwięki syren alarmowych, które rozległy się o godz. 17:00.

Z okazji 104. rocznicy powołania Policji Państwowej funkcjonariusze z dwóch Komend Powiatowych Policji w Kwidzynie i Sztumie obchodzili wczoraj uroczystość w kwidzyńskim Kinoteatrze. Święto Policji to czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji.

Wykaz nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Sztumie przeznaczonych do wydzierżawienia

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej