Funkcjonariusze Służby Więziennej angażują więźniów w działalność twórczą, dzięki której mogą nie tylko konstruktywnie wykorzystać czas kary, ale również zadbać o swój rozwój osobisty, wzmocnić poczucie własnej wartości, właściwie i skutecznie wykorzystać czas na społeczną readaptację. Taką możliwość daje im również sztumski Przegląd Sztuki Więziennej.

5 czerwca na strzelnicy w Nowej Wsi Malborskiej odbył się Gminny Dzień Dziecka z udziałem Służby Więziennej. Głównymi organizatorami przedsięwzięcia byli: wójt gminy Malbork, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz strzelnica Trofeum.

3 czerwca br. sztumska jednostka penitencjarna wzięła udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum oraz kluby piłkarskie Olimpia Sztum i Klub Sportowy Czernin.

W sztumskiej jednostce penitencjarnej trwa program profilaktyki selektywnej skierowany do osób pozbawionych wolności zagrożonych patologicznym hazardem.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie kolejny raz udaremnili próbę przemytu środków narkotycznych na teren jednostki penitencjarnej.

Sztumską jednostkę penitencjarną wizytował Kazimierz Smoliński, Poseł na Sejm RP oraz Aleksander Jankowski, II Wicewojewoda Pomorski. Gospodarzem spotkania w jednostce penitencjarnej był ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej