Osadzeni ze sztumskiej jednostki penitencjarnej wzięli udział w dyktandzie zorganizowanym dla skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych w całym kraju

Praca to jeden z najważniejszych środków oddziaływania na osadzonych w procesie resocjalizacji. Osadzeni ze sztumskiej jednostki penitencjarnej pracują w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów" w branży przemysłu meblarskiego.

W przedświątecznym okresie funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie włączyli się do akcji „Szlachetna Paczka”

11 grudnia 2021 roku Justyna Steczkowska spotkała się z osadzonymi przebywającymi w Zakładzie Karnym w Sztumie

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Sztumie wykazali się czujnością i  udaremnili przedostanie się na teren jednostki penitencjarnej przedmiotu niedozwolonego

18 listopada 2021 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie w czasie uroczystej odprawy wręczono funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej