Lokalne uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. za Ojczyznę odprawioną w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Strzelinie.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu Fundacja Votum z Wrocławia od 2007 roku pomaga osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności ofiarom wypadków komunikacyjnych.

Zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy z tutejszą jednostką penitencjarną w zakresie zatrudniania osób pozbawionych wolności poza zakładem karnym

Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeń, ideałów, wartości i dążeń. W niej ujawniają się ludzkie uczucia i emocje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sztuka jest nieodłącznym atrybutem ludzkiej egzystencji. Muzykoterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi.

Nowe dowody

25.06.2021

Na terenie jednostki penitencjarnej skazani mieli możliwość wyrobienia nowych dowodów osobistych.

We współpracy z  Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie na terenie Zakładu Karnego w Strzelinie realizowany jest program readaptacyjny dot. oddziaływań mających na celu ułatwienie i udzielenie skazanym wsparcia w postaci przygotowania do opuszczenia zakładu karnego i życia na wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej