Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Krzysztof Kulczycki w dniu dzisiejszym na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie powołał mjr. Dariusza Waśko.

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość związana z przyznaniem odznaczeń państwowych oraz awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom pełniącym służbę w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

W związku z Dniem Tradycji Służby Więziennej w rzeszowskiej jednostce penitencjarnej odbyło się szereg ważnych wydarzeń.

Funkcjonariusze w słowach przysięgi ślubują m. in. przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wykazywać dbałość o dobre imię Służby. Złożenie ślubowania jest niezbędne do rozpoczęcia pracy w szeregach Służby Więziennej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Krzysztof Kulczycki w dniu dzisiejszym na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie powołał kpt. Tomasza Biały.

Lekcja z życia

13.01.2023

W dniu wczorajszym, Zakład Karny w Rzeszowie gościł uczniów Zespołu Szkół w Tyczynie, którzy wzięli udział w pierwszym w tym roku a kolejnym już z cyklu spotkań programu pn. „Klasa penitencjarna”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej