Współpraca pińczowskiej jednostki z Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Pińczowie uczestniczyli w akcji honorowego krwiodawsta

Zwiedzanie wystawy obrazów historycznych w Pińczowie

Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie kolejny raz odwiedzili naszą jednostkę

Współpraca z Małopolskim Stowarzyszeniem "Probacja" i rozwijanie współpracy

Tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt wizyt, pomaganie przy wypadkach drogowych, pożarach i innych zdarzeniach losowych podczas służby to tylko niektóre działania Zespołu Terenowego Systemu Dozoru Elektronicznego

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej