26 października III klasa o profilu policyjnym miała możliwość uczestnictwa w lekcji edukacyjnej, dotyczącej pełnienia służby w jednostkach penitencjarnych

Obchodzone dzisiaj święto nauczycieli świętują również nauczyciele uczący w jednostkach penitencjarnych

W miniony weekend w Częstochowie odbyła się XXV. Pielgrzymka Służby Więziennej

Służba Więzienna była jednym z uczestników konferencji pn.: „Wsparcie osób opuszczających zakłady karne – dobre praktyki w ramach współpracy”

Tegoroczne wydarzenie "Weekend z zabytkami" ruszyło 9 września. Więzienie w Nowym Wiśniczu pomimo niesprzyjającej dla zwiedzających pogody odwiedziło 170 miłośników zabytków.

Stu pięćdziesięciu skazanych wiśnickiego Zakładu Karnego rozpoczęło 1 września naukę w przywięziennym Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej