Blisko 140 uczniów i słuchaczy rozpoczęło 1 września naukę w przywięziennym Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła oferuje uzupełnienie edukacji na poziomie szkoły podstawowej, zdobycie średniego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.

W niedzielę 29 sierpnia funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu wzięli udział w uroczystościach upamiętniających wybuch drugiej wojny światowej.

Zapraszamy przedsiębiorców do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności

W dniu 27 lipca w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu odbyły się rocznicowe uroczystości upamiętniające odbicie więźniów z byłego niemieckiego więzienia, utworzonego na terenie tutejszej jednostki podczas II wojny światowej

Nabór na studia prowadzone w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości prowadzony jest przez Internetową Rekrutację Kandydatów.

Grażyna Krzywda - referent Ambulatorium Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu zajęła 3. Miejsce w kategorii Open, a drugie w swojej kategorii wiekowej w biegu na dystansie 130 km odbywającego się podczas Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich 2021.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej