9 kwietnia br. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim odbyły się targi pracy i edukacji, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim. W tym wydarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Nowogardzie.

Starosta Powiatu Goleniowskiego Tomasz Stanisławski i Wicestarosta Tomasz Kulinicz złożyli wizytę w nowogardzkiej jednostce penitencjarnej.

W dniu 04 kwietnia 2019 roku funkcjonariusze ZK w Nowogardzie – mjr Jacek Pędziszczak, st. szer. Monika Zapert oraz st. szer. Małgorzata Martyniuk w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych przeprowadzili z młodzieżą przebywającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu zajęcia o charakterze edukacyjno-resocjalizacyjnym.

18, 20 i 22 marca br. przedstawiciele administracji Zakładu Karnego w Nowogardzie byli gośćmi uczniów klas mundurowych i maturalnych w nowogardzkich Liceach Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

STOP PRZEMOCY!

11.03.2019

W ostatnim czasie w naszej jednostce zakończył się program „Stop Przemocy – Druga Szansa”. Program skierowany jest do skazanych, którzy odbywają kary za przestępstwa związane z przemocą fizyczną, psychiczną, seksualną oraz ekonomiczną w rodzinie, szczególnie z art. 207, 209, 210 Kodeksu karnego.

2 marca br. opiekunowie grup AA z naszej jednostki wzięli udział w I Regionalnych Warsztatach Niesienia Posłania w Poznaniu organizowanych przez Służby AA Regionu Warta.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej