17 marca br. w obecności płk. Andrzeja Tesarewicza Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku przywitano nowego dyrektora kwidzyńskiego więzienia.

Komunikat

17.03.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Nasz Bohater

13.03.2020

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Kwidzynie – por. Tomasz Wesołowski wykazał się obywatelską postawą zatrzymując pijanego kierowcę

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Codziennie w polskich jednostkach penitencjarnych trudną służbę pełni kilka tysięcy kobiet. W Zakładzie Karnym w Kwidzynie najwięcej pań jest w administracji, wśród personelu medycznego, psychologów i wychowawców. Z okazji tego wyjątkowego dnia, jakim jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, składamy wszystkim Paniom życzenia, wyrazy uznania oraz podziękowania.

Od 1 marca br. można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej