W czasie trwania ograniczeń związanych z pandemią osadzonym z Zakładu Karnego w Koszalinie w okresie przedświątecznym umożliwiono dodatkową formę kontaktu z najbliższymi

Szlachetna Paczka

14.12.2020

Funkcjonariusze oraz osadzeni z Zakładu Karnego w Koszalinie wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka

W ramach dodatkowych zajęć kulturalno-oświatowych dla skazanych w okresie przedświątecznym zorganizowany został Konkurs Dyrektora Zakładu Karnego w Koszalinie na kartkę bożonarodzeniową

W Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizowano wystawę fotografii wykonanych przez leśników

Z uwagi na wprowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), a także kierując się: aktualnymi zaleceniami wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju w czasie...

W dniach 9–12 listopada 2020 roku w Zakładzie Karnym w Koszalinie odbyła się dziesiąta edycja Małego Festiwalu Integracja Ty i Ja w ramach 17 Europejskiego Festiwalu Filmowego INTEGRACJA TY i JA

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej