82 lata temu, dokładnie 1. września 1939 r., wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, co dało początek II wojnie światowej. Największy i najbardziej krwawy konflikt zbrojny w historii rozpoczął się o godz. 4.45, kiedy to pancernik "Schleswig-Holstein" ostrzelał gdańskie Westerplatte. Na Wieluń i inne polskie miasta spadły bomby zrzucane przez niemieckie samoloty. Wojna zakończyła się w Europie w maju 1945 r., pochłaniając na całym świecie...

W ramach realizacji programu „Praca dla Więźniów” w dniu 11 sierpnia 2021r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystian Kulicz podpisał aneks do umowy o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z Konsorcjum Budowlanym Chróścicki&Miszkiewicz Sp.J., które reprezentowane jest przez Pana Jacka Chróścickiego i Pana Grzegorza Miszkiewicza

15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego i 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej

W odpowiedzi na apel o pomoc dla chłopca przy Zakładzie Karnym w Koszalinie zorganizowano zbiórkę krwi

Powstanie Warszawskie to zbrojne wystąpienie Armii Krajowej przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim w trakcie II wojny światowej. Początek akcji, która rozpoczęła się 1 sierpnia 1944 roku nazywane jest godziną „W”.

Program „Praca dla Więźniów” to  realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. W związku z powyższym w dniu 21 lipca 2021r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koszalinie kpt. Krystian Kulicz podpisał kolejną umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych na podstawie skierowania do pracy z Przedsiębiorstwem...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej