Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Konstytucji).

Międzynarodowy Dzień Jazzu został uchwalony na Konferencji Generalnej UNESCO w 2011 roku.

Nauka kontrolowania umysłu, panowania nad emocjami i stresem - przy pomocy metody biofeedback. Nowatorski program resocjalizacyjny w Zakładzie Karnym w Kamińsku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej