Funkcjonariusze w Przedszkolu? A czemu nie! Nasi mniejsi słuchacze byli bardzo zainteresowani pracą Służby Więziennej.

...o jednym z największych zakładów karnych w Polsce.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Kamińsku ze studentami wydziału prawa, kryminologii i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Planeta Ziemia to nasz dom. Ponownie w ramach Dnia Ziemi grupa osadzonych pod opieką wychowawców posprzątała tereny zielone w okolicy jednostki.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej