Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

W dniu 29 grudnia 2021 r. w czasie wolnym od służby, funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju kpt. Agnieszka Lewandowska, udzieliła pierwszej pomocy i uratowała miesięczne dziecko.

Niosąc lampiony ze Światłem, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Zakład Karny w Jastrzębiu- Zdroju tradycyjnie, jak co roku pomaga podopiecznym z Centrum Opiekuńczo – Wychowawczego „Nadzieja” w Mysłowicach.

Funkcjonariusz jastrzębskiej jednostki udaremnił włamanie do sklepu jubilerskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej