Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W dniu 31 maja przedstawiciele tutejszej jednostki odwiedzili Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Prof. Zofii Sękowskiej w Hrubieszowie.

Mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, podpisał kolejną umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z Panem Tomaszem Gnieckim oraz Panem Emilem Gnieckim, prowadzącymi wspólnie firmę Dom Weselny „U Chłopa”.

W dniu 23 maja br. osadzeni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie pod nadzorem wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych udali się na wizytę do Muzeum po byłym obozie koncentracyjnym w Lublinie.

Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie realizuje Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”. W dniu 26 maja przedstawiciele tutejszej jednostki odwiedzili Prywatną Szkołę Podstawową ICO w Tomaszowie Lubelskim.

Mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ciągu ostatniego tygodnia podpisał dwie kolejne umowy o zatrudnieniu odpłatnym skazanych.

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na Kongresie w Meksyku w 1973 roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej