Po raz kolejny w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie zapłonęło Betlejemskie Światło Pokoju - znak braterstwa, jedności i pokoju, nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce.

18 grudnia br., na cmentarzu parafialnym w Hrubieszowie, odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia odnowionych mogił żołnierzy – legionistów poległych w latach 1918 - 1920.

W dniu 16 grudnia 2019 roku na wigilijnym spotkaniu zorganizowanym przez Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie spotkali się funkcjonariusze, pracownicy oraz zaproszeni goście.

13 grudnia 1981 roku o godzinie 6 rano generał Wojciech Jaruzelski w wystąpieniu poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całej Polski.

8 grudnia 2019 roku w Hrubieszowie odbyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej połączonej z promocją na stopień podoficerski.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni z Zakładu Karnego w Hrubieszowie włączyli się w tegoroczną akcję Szlachetna Paczka.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej