W dniu 6 kwietnia 2023 r. w  Zakładzie Karnym w Hrubieszowie, odbyło się uroczyste spotkanie funkcjonariuszy i pracowników jednostki z kierownictwem jednostki z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

23 marca br. w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyła się odprawa roczna, podsumowująca działalność i funkcjonowanie jednostki w roku 2022

23 marca uczniowie 1 klasy II Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie w ramach ogólnopolskiego programu „W SŁUŻBIE PRAWU” wzięli udział w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się na terenie hrubieszowskiej jednostki penitencjarnej.

W dniu 22 marca 2023 r. mjr Mariusz Sokół - Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie przekazał na rzecz Nadleśnictwa Strzelce budki lęgowe wykonane przez osadzonych w warsztatach tutejszej jednostki.

W oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu nowych doświadczeń oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

W dniu 16 marca br. w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie miało miejsce spotkanie osadzonych z przedstawicielem Nadleśnictwa w Strzelcach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej