Odznaka „Semper paratus” (łac. Zawsze gotowy) – jedno z polskich odznaczeń resortowych. Wyróżnienie w postaci odznaki przeznaczonej do nagrodzenia funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Na Jasnej Górze w dniu 9 października br. odbyła się tegoroczna, już 24. Pielgrzymka Służby Więziennej w której uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dębicy.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy podpisał kolejną umowę na zatrudnienie skazanych w firmie METKOM Sp. Z o.o. w ramach rządowego programu Praca Dla Więźniów.

Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Z-ca Dyrektora dębickiej jednostki ppłk Krzysztof Maźnicki wziął udział w obchodach 77. rocznicy największej bitwy partyzanckiej w południowo-wschodniej Polsce.

W dniu dzisiejszym Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy podpisał umowę na zatrudnienie skazanych w firmie Black Red White S.A. w ramach rządowego programu Praca Dla Więźniów.

Pojemność Zakładu Karnego w Dębicy wynosi 767 miejsc kwaterunkowych. Liczba miejsc dla recydywistów penitencjarnych wynosi 562, a dla skazanych pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności - 205. Nad prawidłowym przyjęciem osadzonych oraz zwolnieniem, a także obliczeniem kary czuwają funkcjonariusze działu ewidencji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej