Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie aktywnie włączają się w każdą akcję, której celem jest pomaganie innym. Tym razem już od pierwszych dni swoją gotowość zgłosili do udziału w ogólnopolskiej akcji oddawania krwi organizowanej z okazji święta Służby Więziennej pod hasłem „SŁUŻYMY POMOCĄ – MAMY TO WE KRWI”.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie codziennie dokłada wszelkich starań, aby propagować wśród osadzonych zdrowy styl życia. Nie bez przyczyny mówi się, że „w zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Oboje pełnią służbę w jednostkach penitencjarnych podlegających Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy. On w Zakładzie Karnym w Potulicach, ona natomiast w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie. Ppor. Bartosz Szadziul oraz st. szer. Joanna Szadziul – to o nich mowa - wychowawcy działu penitencjarnego, prywatnie małżeństwo, w czasie wolnym od służby uniemożliwili kierowcy znajdującemu się pod wpływem alkoholu dalszą jazdę pojazdem. Jak...

Edukacja ekologiczna jest wyjątkowo istotna dla zaszczepienia wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności koncepcji życia w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego, pogłębiania i upowszechniania wiedzy ekologicznej, kształtowania postaw i zachowań przyjaznych środowisku naturalnemu, w tym również segregacji odpadów. Od wielu lat funkcjonariusze, pracownicy fordońskiej jednostki, a także skazani segregują odpady.

Kadra penitencjarna Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie nieustannie dokłada starań, aby osoby odbywający kare pozbawienia wolności mogły nawiązywać i zacieśniać więzy rodzinne. W tym celu organizowane są liczne zajęcia w oddziałach mieszkalnych, gdzie skazani mogą tworzyć upominki czy kartki.

20 stycznia br. z okazji 101. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy na fordońskim Rynku delegacja Zakładu Karnego w Bydgoszczy-Fordonie uczciła obchody poprzez symboliczne złożenie wieńca pod Pomnikiem Poległych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej